వామ్మో ట్వింకిల్ .. అవకాశాల కోసం ఇంతగా రెచ్చిపోవాలా ?? (ఫొటోలతో)

1988
వామ్మో ట్వింకిల్ .. అవకాశాల కోసం ఇంతగా రెచ్చిపోవాలా ?? (ఫొటోలతో)
వామ్మో ట్వింకిల్ .. అవకాశాల కోసం ఇంతగా రెచ్చిపోవాలా ?? (ఫొటోలతో)

వామ్మో ట్వింకిల్ .. అవకాశాల కోసం ఇంతగా రెచ్చిపోవాలా ?? (ఫొటోలతో) ….. ట్వింకిల్ కపూర్ డాల్ మోడల్ గ బాగా పాపులర్ అయినా ఈ అమ్మడు మోడలింగ్ నుంచి సినిమాల్లో అడుగుపెట్టింది. ఎప్పుడూ హాట్ ఫోటోలు పోస్ట్ చేస్తూనే వుండే ఈ అమ్మడు రీసెంట్ గా కార్ బ్యాక్ సీట్ లో కూర్చుని ఒక ఫోటోషూట్ చేసింది.. ఆ ఫోటోలు మీరూ చూడండి…

https://www.instagram.com/p/BwSBzpQJjt4/
https://www.instagram.com/p/BwRB-ZDpBhv/
https://www.instagram.com/p/BwPp-G4pXY9/
https://www.instagram.com/p/BwPN45iJ564/
Loading...